Màn hình iPhone chính hãng Apple

 Thay Màn Hình iPhone 6 chính hãng  Thay Màn Hình iPhone 6 chính hãng
650,000₫
 Thay Màn Hình iPhone 6 Plus chính hãng  Thay Màn Hình iPhone 6 Plus chính hãng
800,000₫
 Thay Màn Hình iPhone 6S chính hãng  Thay Màn Hình iPhone 6S chính hãng
750,000₫
 Thay Màn Hình iPhone 7 chính hãng  Thay Màn Hình iPhone 7 chính hãng
750,000₫
 Thay Màn Hình iPhone 7Plus chính hãng  Thay Màn Hình iPhone 7Plus chính hãng
1,200,000₫
 Thay Màn Hình iPhone 8Plus chính hãng  Thay Màn Hình iPhone 8Plus chính hãng
1,300,000₫
 Thay Màn Hình iPhone X chính hãng  Thay Màn Hình iPhone X chính hãng
3,400,000₫
 Thay Màn Hình iPhone Xs chính hãng  Thay Màn Hình iPhone Xs chính hãng
3,800,000₫
 Thay Màn Hình iPhone Xs Max chính hãng  Thay Màn Hình iPhone Xs Max chính hãng
4,200,000₫